sobota, 8 grudnia 2018

Maraton Pisania Listów - Amnesty International

Dnia 7 grudnia odbył się Maraton Pisania Listów – Amnesty International, zorganizowany przez sekcję parlamentarną działającą w naszej szkole. 

Zadaniem uczniów było pisanie listów do osób, które zostały poddane represjom, a tym samym – karygodnym łamaniu praw człowieka. 

Adresaci z różnych krajów przedstawili swoje historie, natomiast nasi uczniowie wyrażali chęć pomocy i wsparcia pisemnego. Dzięki temu mogli się wykazać w ciągle trwającej walce o dobro innych. 

Pamiętajmy, że nawet mały gest od każdego z nas to wielki krok naprzód w bitwie o przestrzeganie praw człowieka!